Kontakt

Odbytové centrum HB a.s.
Adresa: Senožaty 217
Telefon: +420.777023220
Fax: +420.565321345
E-mail:

info@odbytovecentrumhb.cz

IČO:

25925997

DIČ:

CZ25925997


Krajský soud v Českých Budějovicích spisová značka: B 1501

Kontakt

Odbytové centrum HB a.s.
Senožaty 217
+420.777023220
FAX +420.565321345